ECO Line

ECO-Line - prichádza zelená

Čo je MR Chemie  ECO-Line?

Eco-Line je naše inovatívna odpoveď pre obmedzované označenie produktov podľa REACH, GHS a CLP-značenia.

Produkty z radu ECO-Line boli vyvinuté s kreativitou a účelovo s cieľom znížiť resp. vyhnúť sa nebezpečenstvu pre užívateľa a životné prostredie.

V Eco-Line produktoch nie sú piktogramy, ako:

nežiaduce piktogramy

 

ECO-Line produkt spoznáte pod týmto logom:

Výhody:

  • žiadne vyhlásenie o nebezpečných zložkach 
  • nie je horľavý
  • bez rozpúšťadiel
  • slaby zápach
  • biologicky rozložiteľný
  • VOC free