REFLECO 3D meranie

REFLECON - Matovacie prostriedky pre 3D laserové skenovanie

3D meranie

REFLECON matovacie prostriedky boli vyvinuté na odstraňovanie prirodzeného lesku rôznych materiálov pre 3D optickú meraciu techniku (známe ako laserové skenovanie).

3D laserové skenovanie umožňuje rýchle a presné bezkontaktné meranie komplexnej geometrie. Na optimálne meranie reflexných, zrkadlových, priehľadných alebo tmavých povrchov sa pred meraním použije matovacie činidlo.

Oblasť použitia:
Optické 3D laserové meranie sa používa najmä v nasledovných sektoroch:

 • automobilový priemysel
 • letectvo
 • strojárstvo
 • všeobecné priemyselné použitie
 • lekárske inžinierstvo
 • umenie a kultúra

 

V daných sektoroch sa meranie vykonáva v nasledovných oblastiach:

 • optická skúšobná a meracia technika
 • výskum a vývoj
 • kontrola kvality
 • povrchová kontrola
 • monitorovanie procesov

Typy produktov REFLECON:

REFLECON typ 1 - prchavé matovacie činidlá (sublimujúce)
REFLECON typ 2 - neprchavé matovacie činidlá

 

3D meranie