Metalografia

Metalografia je vedný odbor, zaoberajúci sa štruktúrou tuhých kovov. Praktická metalografia študuje makroštruktúry kovov, mikroštruktúry (svetelná mikroskopia) a subštruktúry (transmisná elektrónová mikroskopia). Niekedy sa za pododbor pokladá fraktografia (ale je to skôr samostatný odbor), ktorá skúma príčiny a charakteristiky porušení konštrukcií. Najbežnejšou úlohou metalografie je príprava kovového preparátu na mikroskopické pozorovanie a, samozrejme, fotografické zdokumentovanie výsledku. Cieľom je zistiť prítomnosť a distribúciu fáz (určených na základe morfologických kritérií) na metalografickom výbruse.

Metalografické píly

Metalografické píly

Precízne metalografické píly

Precízne metalografické píly

Metalografické lisy

Metalografické lisy

Leštičky

Metalografické leštičky

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál