Industrial Line

  • Vysoko presné, tuhé, semi-flexibilné
  • Ideálny pre malé dutiny
  • Odolná konštrukcia
  • Variabilné pracovne dĺžky
  • Rôzne priemery sond
  • Špeciálne prevedenie na vyžiadanie