Špecialista v oblasti produktov pre nedeštruktívne zváranie

vizuálna kontrola

Vizuálna technika

Penetračne skúšanie

Penetračné skúšanie PT

Penetračnou skúškou (tiež známou ako DP test alebo penetračna kontrola) sa rýchlo zisťujú povrchové diskontinuity na všetkých železných a neželezný

Penetračné skúšanie PT
Magnetická prášková metóda

Magnetická prášková metóda MT

Magnetická prášková metóda podľa DIN EN ISO 9934

Magnetická prášková metóda MT
Skúšky netesností

Skúšky netesností LT

UV technológia

UV technológia

UV lampy MR® sú založené na odolných a energeticky úsporných LED technológií a sú určené pre priemyselné aplikácie.

UV technológia
Prežarovacia technika

Prežarovacia technika

v príprave.........

Prežarovacia technika
Metalografia

Metalografia

Metalografia je vedný odbor, zaoberajúci sa štruktúrou tuhých kovov.

Metalografia