Magnetická prášková metóda MT

 

Magnetická prášková metóda podľa DIN EN ISO 9934

Magnetická prášková metóda je vhodná pre detekciu nespojitosti (napr trhlin), alebo chýb v jeho blízkosti na povrchu feromagnetických materiálov. Skúšaný prvok musí byť zmagnetizovaný v skúšobnom priestore. Diskontinuitu možno najlepšie vidieť v prípade, že magnetické pole je kolmé na diskontinuitu. Vykonáva sa magnetizáciou pomocou strmeňa. Magnetický tok prúdi do skúšaného prvku prostredníctvom feromagnetického strmeňa. Hlavný smer poľa je spojnica medzi týmito dvoma pólmi strmeňa. Jadrá môžu byť inštalované v skúšobnej stolici tak, aby sa celý materiál zmagnetizoval. Ak sa používajú ručné strmene, môže byť zmagnetizovaná iba oblasť medzi týmito dvoma pólmi. Môže byť použité viacrozmerné zmagnetizovanie  na nájdenie nespojitosti v ľubovoľnom smere.

magnetická fluorescenčná skúška

Detekčné médiá

Existujú rôzne typy detekčných médií: farebná suspenzia  (vrátane čiernej) alebo fluorescenčné častice v nosnej tekutine (na báze vody alebo oleja) alebo suché prášky. Fluorescenčné médiá zvyčajne dávajú najvyššiu citlivosť.

Suché testovanie:

Testovacia oblasť môže byť nasprejovaná suchým magnetickým práškom alebo obrobok môže byť ponorený do nádoby. Suché testovanie sa odporúča, ak je potrebné sa vyhnúť zmáčaniu povrchu, alebo pri testovaní horúcich povrchov. 

Mokré testovanie:

Magnetický prášok sa suspenduje v nosnej kvapaline. Veľkosť častíc prášku je menšia, takže môžu byť detekované menšie nespojitosti.

 

MT produkty

Produkty MT

Magnetizačné prístroje

Magnetizačné prístroje

Prislušenstvo pre MT

Prislušenstvo pre MT