Penetračné skúšanie PT

 

Penetračnou skúškou (tiež známou ako DP test alebo penetračna kontrola) sa rýchlo zisťujú povrchové diskontinuity na všetkých železných a neželezných kovov, niektorých plastov, keramických materiálov, skla, a podobne, za predpokladu, že diskontinuity sú otvorené na povrchu.

Metóda kapilárneho skúšania sa používa pri skúmaní zvarov, odliatkov, v lodiarskom, automobilovom priemysle, konštrukcií lietadiel, prístrojov, nádrží, atď.

Penetračnou skúšku možno vykonávať za denného svetla (červený penetrant), alebo pod UV svetlom fluorescenčnými penetrantami.

PT metóda je charakteristická tým, že na rozdiel od magnetickej práškovej metódy (MT), chyby alebo diskontinuity možno preukázať aj na nemagnetických materiálov.

MR Chemie

produkty pre PT

Produkty PT

Príslušenstvo pre PT

Príslušenstvo pre PT